02144285851-02144285852
کاراکتر و لوگو

کاراکتر و لوگو

کاراکتر و لوگو

کاراکتر و لوگوی شهربازی مهمترین قسمت طراحی شهربازی است که بعدها کودکان و بزرگسالان شهربازی شما را با کاراکتر میشناسند و با ان ارتباط برقرار میکنند.