تجهیزات شهربازی

02144285851-02144285852
طراحی شهربازی شهر خورشید (اردبیل)  2000 متر
•احداث و وسایل شهربازی سرزمین ژابیز لند(ارومیه) 1100 متر
•راه اندازی و دستگاههای شهربازی کاتی (اصفهان)  600 متر
•شهربازی سرزمین جادویی اکسین(محموداباد) 1000 متر
•شهربازی سرزمین جادویی اکسین(امل) 700 متر
•شهربازی الماس(تهران) 3000 متر
•شهربازی ساحل سحرامیز(اندیشه) 1500 متر
•شهربازی امپراطور(تنکابن) 4000 متر
•شهربازی ژوپیتر(تهران)  3000 متر
•شهربازی شهر خورشید(شهر ری) 1700 متر
•شهربازی خلیج فارس(تهران) 1000 متر
•طراحی و تجهیزات شهربازی جنگل اسرار امیز(تهران) 800 متر
•شهربازی سرزمین لیو(خوی)  3700 متر
•شهربازی های دوستان شاد(تهران)  رستوران های زنجیره ای بوف
•شهربازی سرزمین جنگلی (رباط کریم) 2000متر
•شهربازی روبو لند(تهران) 4000 متر
•شهربازی سرزمین افسانه ای (رشت) 1200 متر
•شهربازی سرزمین شادی(تهران)  1500 متر
•شهربازی شهر شکلات( گناباد) 1000 متر
•شهربازی شهر فرش(تهران)  700 متر
•شهربازی میلاد(شهرقدس) 4000 متر
•شهربازی جزیره جادو(شیراز) 3500 متر
•شهربازی شهر عجایب(قم) 1300 متر
•شهربازی ربات(همدان)  1500 متر
•شهربازی یزد 5000 متر
•پروژه بدن انسان (داراباد تهران)
•دکتر لند ( داراباد تهران)
•دهکده تفریحی زاینده رود (اصفهان) 7 هزار متر
•شهربازی رویال قصر (بانه) 700 متر
•شهربازی قصر ارزوها ( ساری) 1200 متر
•شهربازی   1000 متر
•ژوراسیک پارک (بخشی از طراحی)
شهر مشاغل بازی بازی (اهواز) 1000 متر
•فضای بازی شهر فرش (تهران) 80 متر
•شهربازی ساوه 5000 متر
•شهربازی فانی باس (تهران) 300 متر
•پارک موضوعی حشرات غول پیکر (تهران) 3000 متر
•شهربازی سرزمین رویا (پرند) 1000 متر
•شهربازی باباجون (ماهشهر) 500 متر
•دیسکاوری سنتر (تهران) 150 متر
قبل و بعد پروژه ها: