تجهیزات شهربازی

02144285851-02144285852
بخش عمده ای از مشاورات شرکت گروه طراحان سین بصورت رایگان طی جلسات اولیه در اختیار مشتری داده میشود و در مراحل اولیه قبل از عقد قرار داد تیم مطالعاتی سین ،تحقیقاتی را بر محل قرار گیری مجموعه انجام می دهند  و موقعیت شهربازی را  از هر لحاظ میسنجند و بازی های متناسب را باقیمت حدودی پیشنهاد می دهند.
بخش دیگری از مشاورات در مراحل مختلف ساخت شهربازی صورت میپذیرد که شامل:
1-    مذاکره و تبادل نظر با کارفرما و کسب اطلاعات لازم
2-    تحقیق و بررسی در مورد سازه شهربازی و مصالح بکار رفته ،لوازم و تجهیزات و تاسیسات، نیروی انسانی و هم چنین پیش بینی نوع مصالح که مورد استفاده قرار خواهد گرفت
3-    ارائه پلان و چیدمان و مشخص نمودن محل قرارگیری دستگاه ها و مسیرها
4-    تهیه یک براورد اولیه از هزینه های اجرای طرح و بازگشت سرمایه
5-    در نظر گرفتن طرح توسعه در سالهای اتی
6-    جدول زمان بندی تقریبی برای اجرای طرح
7-    ارائه ایده اولیه موضوع طراحی شهربازی
8-    بازدید از پروژه بصورت مستمر و ارائه مشاوره در محل
9-    تحقیقات میدانی
10-    ارائه لیست دستگاه ها به همراه مشخصات فنی
11-    براورد میزان برق مصرفی شهربازی
12-    معرفی شرکت های معتبر و انجام مذاکره با انها