تجهیزات شهربازی

02144285851-02144285852

فروش دستگاههای شهربازی


لیست دستگاههای شهربازی

 پاپ كورنداينوپاپاسپايدر اسپينپرتابیمینیونالینزسوارمپارادایزاعصاب سنجشبیه ساز ماشینشبیه ساز ماشین مسابقه ای تک وجهیشبیه ساز ماشین مسابقه ای سه وجهی


شبیه ساز پرواز


شبیه ساز ماشین سه وجهی


شبیه ساز ترن هوایی


تله پورترتله پورتر نشستهشبیه ساز پروازشبیه ساز هواپیماشبیه ساز موتورشبیه ساز ماشین مسابقه ایشبیه ساز سرسرهسینما 9 بعدی سفینهتله پورتر نشستهپلی گراند چوبیبولینگپلی گراند کودکانپلی گراند کودکانتکان دهنده کودکانمانکی بارخانه بازیتاب کودکپل معلق و مانکی باریوفوکشتیهلی کوپتر


فریزبی


ویدئو گیم


قطار


سازه روپ ادونچرسافت پلیسافت پلیچرخ و فلک