02144285851-02144285852

ایتم های دکوراتیو اماده

سین در جهت ساخت المان های دکوارتیو اماده برای شهربازی ها گامی نو برداشت
و دکور هایی ساخته شده با تم های مختلف طراحی اماده نصب دارد
این حجم ها همراه با نور و فرم و رنگ بوده که قابل تغییر نیز می باشد
همچنین شرکت گروه طراحان سین به علت داشتن کارگاه های حجم سازی از قیمت های پایینی برخوردار است.