تجهیزات شهربازی

02144285851-02144285852


ما افتخار داریم تجربه چندین ساله خود را در زمینه شهربازی در اختیار شما بزرگواران قرار دهیم.
اموزش به پرسنل و مدیریت شهربازی از مهمترین مراحل بشمار میرود. از قابلیت های ویژه گروه طراحان سین اموزش به پرسنل طی چند جلسه کلاس توسط افراد با تجربه در این صنعت برگزار می گردد و کارکنان شهربازی باید اموزش دیده باشند و نحوه برخورد با مشتری  را فرا گیرند.
و همچنین به افرادی که دارای تجربه ی فنی دستگاه ها هستند که نیز اموزش داده میشود که این اموزش ها شامل نحوه ی نگهداری دستگاه ها میباشد.
پرسنل فنی شهربازی در زمان نصب دستگاه ها در کنار نیروهای سین با دستگاهها اشنا میشوند و نگهداری از انها را اموزش میبینند که این امر باعث استهلاک کمتر دستگاهها میشود.