پروژه ژوراسیک پارک تهران

پروژه ژوراسیک پارک تهران

پروژه ژوراسیک پارک تهران

پارک ژوراسیک تهران تنها بوستان در ایران است که با به نمایش گذاشتن مجسمه های دایناسورهای مختلف ،امکان اشنایی بیشتر با این موجودات عظیم الجثه را فراهم کرده است.