پروژه شهربازی رویال قصر بانه

پروژه شهربازی رویال قصر بانه

پروژه شهربازی رویال قصر بانه

در شهر مرزی بانه و در مجتمع تجاری رویال قصر بانه واقع شده . این شهربازی جزو اولین شهربازی های مدرن و تخصصی در این شهرستان است و با بهترین تجهیزات و اصولیترین نوع چیدمان و طراحی راه اندازی شد.