پروژه بدن انسان

پروژه بدن انسان

پروژه بدن انسان

پروژه سفر به اعماق بدن انسان پروژه ای نوین بوده که بعنوان یکی از جدیدترین و پیشرفته ترین و در عین حال جذابترین پارک های موضوعی است . که تاکنون فقط در تعداد محدودی از کشور های پیشرفته دنیا همچون هلند اجرا شده است.