دیسکاوری سنتر

دیسکاوری سنتر

دیسکاوری سنتر

مجموعه بازی دیسکاوری سنتر
فضایی دارای بازی و با طراحی خاص، با خاصیت درمانی باعث رشد سریعتر کودکان نیز می شود.
در این فضا تمامی ایتم های بازی را به صورت منحصر بفرد طراحی کرده و به هیچ عنوان از بازی های روتین و اماده استفاده نکرده ایم.
این مجموعه کاملا بهداشتی بوده و در این خصوص از بهترین تجهیزات بروز دنیا استفاده کرده ایم.